«Magamet Aşe′nin Şehit Olduğu Yeri Bilmiyorsan Çerkes Değilsin!» - Diasporanın Hafızasında Rus-Kafkas Savaşları 1

This work represents the exploring of the connection between the stereotyped narrative and poetical texts about the Caucasian War in the field of the Circassian Diaspora folklore and the contemporaneous social, cultural and political discourses.


2009, 2011, 2014 yıllarında Türkiye Çerkes diasporasında gerçekleştirilen üç ayrı araştırma sonucuna ve  R.B. Unarokova, A.M. Gutov, A.A. Tsipinov, B.Ç. Bijoyev, M.A. Tabişev gibi meslektaşlarımızın çalışmalarına dayanarak Çerkeslerin yoğun yaşadıkları bölgelerin kendi şartları açısından yegane folklorik  alan  olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada biz, araştırmada söylem analizi metodunu açan Kafkasya Savaşına (Rus-Kafkas) dair diasporada ortaya çıkmış metinlerin kaynaklarına dikkat çekmeye ve onların sosyal pragmatik fonksiyonlarını açığa çıkartmaya çalışmaktayız.

Genel anlamda gözleme dayalı olarak folklorik metinleri iki gruba ayırabiliriz: Vatan topraklarından götürülenler ve yabancı topraklarda oluşanlar. İlk gruba ait ‘Heku Hıbar (Vatan Haberleri) Heku vored (Vatan Şarkıları) gibi metinler bilgi verici metin olarak tanımlanmakta ve ‘prestijli’ olarak etiketlenmektedir. Bu repertuarın taşıyıcıları ise ‘yüksek statülü’ bilgilendiriciler / aktarıcılar olarak tanımlanmaktadır. Bu grupta Kafkasya Savaşına, savaş kahramanlarına, anti-kahramanlara dair efsaneler, eski şiirler ve konuyla bağlantılı öyküler dikkati çeker.. Bunlardan bazıları: Savaş şarkısı, Къэбэрдей жэщтеуэм и уэрэд (Kabardey Gece Saldırısı), Ажджэриикъуэ Кушыкупщ и гъыбзэ (Soylu Kuşukıpş Acjeriyko Şarkısı), Magamet Şeretloko Şarkısı, “Magamet Kodzheberduko Şarkısı , Magamet-Aşe Hatojuko, Ayteç Kanoko, Şumaho Şogen, Ale Hirtsıj, Hicret şarkıları ve stereotip (klişeleşmiş,kalıplaşmış) metinler vs. şeklindedir. (Daha geniş şekilde bahsedeceğiz) Görülüyor ki bu metinler ülkenin Kafkasya Savaşı dönemine ait (Metropoli) folklor repertuarında geniş bir şekilde yer almaktadır. Bunları "klasikler" olarak tanımlamaktayız. …

Файлы


Скачать: magamet_ahe.doc (65,54 Kb)

© aheku.net

ÇerkesDiasporanınRus-Kafkas savaşКомментарии (1)


  1. Мыщэ  23 мая 2016, 14:59   0
    Хэхэс адыгэхэм Мыхьэмэт 1эшэ здаук1а щ1ып1эр зымыщ1ыр адыгэу ябжыркъым. Хэкурыс адыгэхэм Мыхьэмэт 1эшэ хэту щытами ящ1эу п1эрэ?

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Вход Зарегистрироваться