Лъэтегъэуцу

Мэкъуогъум и 20-м Адыгэ Хасэм ихьак1эщ «Лъэтегъэуцу» ыц1эу зэхахьэ щырек1ок1ыгъ.

Мэкъуогъум и 20-м Адыгэ Хасэм ихьак1эщ  «Лъэтегъэуцу» ыц1эу зэхахьэ щырек1ок1ыгъ.  Еджэхэрэмэ мы статья к1эк1ым «лъэтегъэуцо» залъэгъум, апэрапш1эу ашъхьэ къихьэрэ гупшысэр – сабыим и лъэтегъэуцу. Ау сабый закъоп лъэтегъэуцор зэппхын плъэк1ыщтыр. А зэхахьар зыфэгъэхьыгъэ хъугъэр - шык1эпщынэуит1умэ яшык1эпщынэхэу, апэрэеу а1э къыч1эк1ыгъэхэр ары, ахэм ялъэтегъэуцу ык1и япсэ къэхъук1э - темэ шъхьа1эу зэхахьам и1агъэ. Шык1эпщынэ ш1ыным къулаеу пылъыр къыз1эк1эзгъэхьагъэхэр ык1и лъэтегъэуцор зыфзэхащагъэхэр: Нэгэрэкъо Казбекрэ Л1ышэ Гушъаурэ. Хэт ащ фэдэ гупшысэм итхьэмэтагъэр ш1омэ, джэуап къестыщт. Зэхахьэм ик1эщак1ор - Гъук1э Замудин.

Адыгэ къэралыгъо телевидением ил1ык1охэм тырахыгъ анахь ч1ып1э шъхьа1эхэр: шык1эпщынэмэ яапэрэй удж мэкъамэхэр, зыгъэлъэтэ псынк1эхэр ык1и ухэзгъэгупшысыхьэрэ орэдышъохэр. Ти нахьыжъмэ уасэ афэтымыш1ы хъуна, ащ тетэу, нахьыжъ 1энат1эм нахьык1эр лъымы1абэу, зэхахьэр зэращагъ. «Мыщ фэдэ зэхахьэхэр нахьыбэ тш1ын фае», - е1о Замудин. Ари шъыпкъэ, уахътэр зэрак1орэр къапш1эрэп, адыгэ орэдыжъым удежъыузэ, ухелъасэ, пэсэрэй хьак1эщым урехьэ, гупшысэ 1аджыми уареутэк1ы… «Адыгэм тхьамык1агъоу пэк1эк1ыгъэр пш1энэу уфаемэ – шык1эпщын, адыгэм ыпсэ плъэгъу пш1оигъомэ – къамыл». Ащ нахь мыш1эми, зэхахьэр, чэф гъогур ы1ыгъэу рек1ок1ыгъ, адыгэ гъомлапхъэм ащ нахь аш1у къык1илъхьэжьыгъ. 

Къек1ол1эгъэ пстэуми агу рихьыгъ «Лъэтегъэуцор». Уегупшысэмэ, т1эк1у-шъок1у, ау сыдым римыуаса хъярэу къыпык1ыгъэр!? Адыгэр адыгагъэм лъэбэкъу-лъэбэкъоу, ц1ык1у-ц1ык1оу фэк1ожьы, еух шъхьадж ежьк1э къызщерэгъэжьэжь, ар хэти иамал къыхьыщт.

Юсып Заур
къ. Хьакурынэхьабл

 


Комментарии 2

 1. Тхьауегъэпсэу Заур ! Къэмгъэлъанлъ! Адыгэ лъэпкъыр джары зытесыр: тхыдэр, амалъы псэук1эр, 1офш1эныр!

 2. Letegeutsu

  Mekuogum i 20-m Adıge Hasem ihyak1eşç «Letegeutsu» ıts1eu zehahe şçırek1ok1ıg.

  (Yusıp Zaur)


  Mekuogum i 20-m Adıge Hasem ihyak1eşç  «Letegeutsu» ıts1eu zehahe şçırek1ok1ıg.  Yedjehereme mı statya k1ek1ım «letegeutso» zalegum, aperapş1eu aşhe kihere gupşıser – sabıim i letegeutsu. Au sabıy zakop letegeutsor zepphın plek1ışçtır. A zehahyar zıfegehıge huger - şık1epşçıneuit1ume yaşık1epşçıneheu, apereeu a1e kıç1ek1ıgeher arı, ahem yaletegeutsu ık1i yapse kehuk1e - teme şhya1eu zehahyam i1age. Şık1epşçıne ş1ınım kulayeu pılır kız1ek1ezgehyageher ık1i letegeutsor zıfzehaşçageher: Negereko Kazbekre L1ışe Guşaure. Het aşç fede gupşısem ithemetager ş1ome, djeuap kyestışçt. Zehahem ik1eşçak1or - Guk1e Zamudin.

  Adıge keralıgo televideniyem il1ık1ohem tırahıg anah ç1ıp1e şhya1eher: şık1epşçıneme yaaperey udj mekameher, zıgelete psınk1eher ık1i uhezgegupşısıhere oredışoher. Ti nahıjme uase afetımış1ı huna, aşç teteu, nahıj 1enat1em nahık1er lımı1abeu, zehaher zeraşçag. «Mışç fede zehaheher nahıbe tş1ın faye», - e1o Zamudin. Ari şıpke, uahter zerak1orer kapş1erep, adıge oredıjım udejıuze, uhelase, peserey hyak1eşçım urehe, gupşıse 1adjımi uareutek1ı… «Adıgem thyamık1agou pek1ek1ıger pş1eneu ufayeme – şık1epşçın, adıgem ıpse plegu pş1oigome – kamıl». Aşç nah mış1emi, zehaher, çef gogur ı1ıgeu rek1ok1ıg, adıge gomlaphem aşç nah aş1u kık1ilhejıg. 

  Kyek1ol1ege psteumi agu rihıg «Letegeutsor». Uegupşıseme, t1ek1u-şok1u, au sıdım rimıuasa hyareu kıpık1ıger!? Adıger adıgagem lebeku-lebekou, ts1ık1u-ts1ık1ou fek1ojı, euh şhyadj ejk1e kızşçeregejej, ar heti iamal kıhışçt.

  Yusıp Zaur
  k. Hyakurınehyabl

  Последние публикации

  Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

  Подписаться